Zoznam: Bhagavad-Gíta

Bhagavad-gíta 4.37

“Ó Arjuno, tak jako planoucí oheň mění palivové dříví v popel, oheň duchovního poznání spaluje na popel všechny reakce za hmotné karmické jednání.” http://www.vedabase.com/cs/bg/4/37

Bhagavad-gíta 3.39

Čisté vědomí živé bytosti (duše)  je zahalené jejím věčným nepřítelem v podobě chtíče, který není nikdy ukojen a spaluje jako oheň.” Je řečeno, že chtíč nelze ukojit žádným množstvím smyslového požitku, stejně jako oheň se nikdy neuhasí neustálým přidáváním paliva. V hmotném světě je středem všech činností sex,...

Bhagavad-gíta 2.18,22

“Hmotné tělo nezahubitelné, nezměřitelné a věčné živé bytosti nevyhnutelně zanikne. Když to víš, neměl by ses rmoutit kvůli tělu. Tak jako si člověk obléká nové šaty a odkládá staré, duše přijímá nová hmotná těla a odkládá stará a neužitečná.” http://www.vedabase.com/cs/bg/2/18 http://www.vedabase.com/cs/bg/2/22

Bhagavad-gíta 6.36

Pro toho, kdo má nezkrocenou mysl, je seberealizace obtížná, ale ten, jehož mysl je ovládnutá a jenž o seberealizaci usiluje správnými prostředky, má úspěch zajištěn. To je Můj názor.” http://www.vedabase.com/cs/bg/6/36

Bhagavad-gíta 2.14

“Dočasné příchody a odchody štěstí a neštěstí jsou jako příchody a odchody zimního a letního období. Pocházejí ze smyslového vnímání, a živá bytost (duše) se je musí naučit snášet, aniž by jimi byla rozrušena.” http://www.vedabase.com/cs/bg/2/14

Bhagavad-gíta 2.16

“Ti, kteří vidí pravdu, vyslovili závěr: to, co je nepravé (hmotné tělo), nemá trvání a to, co je věčné (duše), se nemění. K tomuto závěru dospěli studiem povahy obojího.” http://www.vedabase.com/cs/bg/2/16

Bhagavad-Gíta 6.34

“Mysl je neklidná, bouřlivá, umíněná a velice silná. Myslím, že zkrotit ji je těžší než si podmanit vítr.” http://www.vedabase.com/cs/bg/6/34

Bhagavad-Gíta 6.6

“Pro svého přemožitele je mysl nejlepším přítelem; avšak pro toho, kdo ji neovládl, zůstává největším nepřítelem.” http://www.vedabase.com/cs/bg/6/6

Bhagavad-Gíta 2.13

“Tak jako vtělená duše souvisle přechází v tomto těle z dětství do mládí a stáří, přechází také v čase smrti do jiného těla. Moudrý člověk není z této změny zmatený.” http://www.vedabase.com/cs/bg/2/13

Bhagavad-Gíta 2.20

“Duše se nikdy nerodí ani neumírá. Nevznikla, nevzniká a nevznikne — je nezrozená, věčná, existuje trvale a odpradávna. Nezahyne, když je zabito tělo.” http://www.vedabase.com/cs/bg/2/20

Bhagavad-Gíta 2.70

“Klidu a míru může dosáhnout jen ten, koho neznepokojuje neustálý tok tužeb — jež přicházejí stejně, jako se řeky vlévají do oceánu, který je tak věčně plněn, ale přesto zůstává vždy klidný.” http://www.vedabase.com/cs/bg/2/70

Bhagavad-Gíta 5.22

“Požitky pocházející ze styku hmotných smyslů se smyslovými objekty jsou zdrojem neštěstí. Mají svůj počátek a konec a moudrý v nich proto nenachází potěšení.” http://www.vedabase.com/cs/bg/5/22

Bhagavad-Gíta 2.15

”Ten, koho nerozruší štěstí ani neštěstí a v obou stavech zůstává klidný, je nepochybně způsobilý dosáhnout osvobození.” www.vedabase.com/cs/bg/2/15

Bhagavad-Gíta 7.3

„Z mnoha tisíců lidí možná jeden usiluje o dokonalost a z těch, kteří dokonalosti dosáhli, Mě stěží jeden zná v pravdě.“ Bhagavad-Gíta 7.3 Význam od Śrílu Prabhupádu: Lidé se liší svou úrovní a mezi mnoha tisíci se najde možná jeden, který se natolik zajímá o transcendentální realizaci, že...

Bhagavad-Gíta 6.6

„Pro svého přemožitele je mysl nejlepším přítelem; avšak pro toho, kdo ji neovládl, zůstává největším nepřítelem.“ Bhagavad-gíta 6.6

Bhagavad-Gíta 7.4-5

„Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego—všech těchto osm prvků dohromady tvoří Mé oddělené hmotné energie. Kromě nich je zde ještě Má jiná, vyšší energie, sestávající z duchovních živých bytostí, které využívají zdroje oné hmotné, nižší přírody.“ Bhagavad-Gíta 7.4-5