Zoznam: Mahábhárata

Mahábharata

„Ak spolu s Dharmou rozkvitá právo a cnosť, majú z toho prospech všetky živé bytosti. Keď však právo a cnosť hynú, trpí tým všetko živé. Preto dbajte, aby sa Dharma nikdy neporušila.“ Mahábharata

Mahábharata

„Svoj obraz vidíš iba v zrkadle, svoje vlastné bytie tiež spoznávaš až v očiach iných ľudí.“ – Mahábharata

Mahábharata

„Múdry človek má päť verných priateľov : vedomosti, odvahu, usilovnosť, silu a vytrvalosť. Len s nimi môže úspešne obstáť v tomto svete.“ -Mahábharata

Mahábharata

„Tak ako semeno, ktoré nebolo zasadené, neprinesie nijaké plody, ani osud človeka sa nenaplní bez toho, aby tomu nenapomáhal aj človek.“ -Mahábharata

Mahábharata

„Každý dobre pozná chyby druhých, vlastné chyby však prehliada. A dokonca ani ten, kto vie o svojich chybách, zvyčajne nekoná múdrejšie.“ -Mahábharata

Mahábharata

„Múdry je ten, koho od jeho predsavzatí neodradí chlad ani páľava, strach či radosť, úspech či neúspech.“ -Mahábharata

Mahábharata

„Aby človek mohol zažiariť cnosťou, o to sa zaslúži osem jeho predností : rozum, šľachetnosť, sebaovládanie, učenosť, odvaha, zdržanlivosť v reči, šťedrosť a vďačnosť.“ -Mahábharata