Bráhmana

Bráhmana, čiže ten, kto „pozná brahman“ patrí k najvyššej spoločenskej triede, triede inteligencie, kňazov. Pre bráhmanov bolo vyhradené štúdium písiem a všeobecne učenosť. Bráhmani sa tiež stávali poradcami a ministrami panovníkov. Bráhmanskí rodinní kňazi vykonávali taktiež obrady, ako sú svadby, pohreby a ďalšie ceremónie. Bráhmana je symbolom sattva-guny, kvality dobra. Ostatní – kšatrijovia, vaišjovia, šúdrovia – sa nachádzajú pod vplyvom nižších kvalít. Bráhmana sa vyznačuje vznešenými vlastnosťami. Tieto vlastnosti nájdeme spomínané v Bhagavad-gíte (18.42):

 

šamó damas tapah šaučam

kšántir árdžavam éva ča

gjánam vigjánam ástikjam

brahma-karma svabháva-džam

 

„Kľud, sebaovládanie, askéza, čistota, znášanlivosť, čestnosť, poznanie, múdrosť a zbožnosť sú prirodzené rysy, podľa ktorých konajú bráhmanovia.“

 

Zvlášť v súčasnej dobe je potrebné mať bráhmanov, pretože ľudia strácajú akékoľvek duchovné poznanie (Skanda Purána uvádza: kalau šúdrá sambhaváh- každý sa v tomto veku rodí ako šúdra.) Takmer všetci ľudia sa dnes zaoberajú iba udržiavaním tela – jedením, spaním, párením a obranou , čo sú činnosti, ktoré vykonávajú aj zvieratá.

Ak ten, kto sa narodí v rodine dvidžu (dvojzrozených), nevykazuje príslušné vlastnosti, nazýva sa dvidža-bandhu, priateľ dvojzrodených. Syn člena najvyššieho súdu nie je vždy sám sudcom, ale nie je žiadna chyba hovoriť, že je príbuzným ctihodného sudcu. Členom najvyššieho súdu sa teda človek nestáva zrodením. Rovnako tak nemá nikto dedičné právo byť bráhmanom. K tomu musí získať potrebné bráhmanské kvalifikácie. Rovnako ako postavenie v najvyššom súde je miestom pre kvalifikovaných ľudí, tak aj postavenie bráhmanu možno dosiahnuť jedine kvalifikáciou.

 

O tejto téme hovorí v Šrímad-Bhágavatame (7.11.35) veľký svätec Nárada Muni s Maharádžom Judhišthírom:

 

jasja jal lakšanam próktam

pumsó varnábhivjaňdžakam

jad anjatrápi drišjéta

tat ténaiva vinirdišét

 

Ak človek vykazuje znaky bráhmanu, kšatriju, vaišju či šúdru, má byť podľa nich zaradený aj v prípade, že sa narodil v nejakej inej triede.“

 

Z tohto veršu je jasne viditeľné, že celý súčasný kastový systém, ktorý za rozhodujúcu kvalifikáciu považuje zrodenie v danej spoločenskej triede, stojí na úplne nesprávnom základe.

Z pohľadu zaradenia v spoločenskom systéme je ale aj bráhmana podmienenou dušou – je podmienený kvalitou dobra. Hoci sa usiluje o realizáciu Brahmanu, transcedencie, chýba mu znalosť Najvyššej Osobnosti Božstva. Vaišnava, ktorý realizuje túto Najvyššiu Osobu a zamestnáva sa výhradne oddanou službou Najvyššiemu Pánovi, ďaleko prevyšuje postavenie bráhmana.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

play_circle_filled
pause_circle_filled
Louis Armstrong - Hello Dolly
volume_down
volume_up
volume_off
89794