Kategória: Dharma

Yuga-dharma

Tento článok je zostavený z podrobnej analýzy Védskeho učenia – konkrétne z vyše 5000 ročnej knihy Śrímad Bhagavatam a Bhagavad-Gíta, popisujúcich realitu okolo nás, tak ako bola zjavená samotným Śrí Krišnom, a je predkladaná vo všetkých vekoch.   Yuga-dharma znamená konkrétnu predpísanú činnosť (dharmu) určenú pre duchovnú sebarealizáciu v...

Kali-yuga

Situácia v Kali-yuge   Podľa Vedskych písiem, náš súčasný vek, známy ako Kali-yuga, je jednou z duchovných temnôt násilia a pokrytectva. Śrímad-Bhagavatam (12.2.31) zaznamenáva počiatok Kali-yugy, keď konštelácia siedmych mudrcov (saptarišiovia) prechádzala lunármym domom Maghy. Hinduistickí astrológovia vypočítali tento čas ako 02:27 18. februára 3102 pred Kr. Stalo sa to...

Vaišja

Etymologicky toto slovo pochádza z koreňa „višal“ s významom „žiť“. Jedná sa o tretiu triedu védskeho spoločenského systému. Vaišjovia sa tradične zaoberali poľnohospodárstvom a obchodom. Bhagavad-Gita sa v prvej časti 44. slohy z 18. kapitoly o vaišjoch spomína nasledovne:   kriši-gó-rakšja-vánidžjam vaišja-karma svabháva-džam   „Poľnohospodárstvo, ochrana kráv a...

Kšatrija

Kšatrija je druhou najvyššou spoločenskou triedou. Tradične sa jedná o vládnucu či vojenskú triedu. Sanskritské slovo kšatrija pochádza zo slova kšatra s významom „vláda, moc“. Kšatrija je tiež ten, kto chráni pred ublížením (kšat znamená „ublíženie“ a trájaté „chrániť“). Védska literatúra nás vedie k nenásiliu, ale brániť dharmu...

4 varny (spoločenské triedy)

Úvod   Dodnes je postavenie jedinca v indickej spoločnosti založené na zrodení v určitej rodine. To je známe ako takzvaný „kastový systém“ podrobovaný širokej kritike. Nejedná sa však o pôvodný systém, ale o jeho zdegradovanú podobu. Úpadok nastal postupne počas minulých 5 000 rokov na základe interných a...

4 regulácie

V tomto svete podmienené bytosti považujú za šťastie jednoducho dočasné zabudnutie na utrpenie hmotnej existencie. Ľudia síce môžu namietať, že vo svojich životoch zažívajú skutočnú radosť, ale pozrime sa na naše snahy o hmotné šťastie. Buď sa o niečo snažíme a nedosiahneme to, alebo vytúžené dosiahneme, ale zasa to nesplní naše očakávania.

Meditácia

Meditácia je tréning našej mysle.  Ide o to, aby myseľ nereagovala, nehodnotila, či je niečo dobré alebo zlé, aby nenalepovala etikety a nehovorila „viem, čo to je“. Znamená to byť si vedomý toho, čo sa deje, skôr ako sa to pomenuje…