fbpx
logo
Bhagavad-Gītā 7.29-30

"Inteligentní ľudia, ktorí sa snažia vyslobodiť zo staroby a smrti, sa prostredníctvom oddanej služby uchyľujú ku Mne. Sú vskutku Brahmanom, lebo vedia všetko o transcendentálnych...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 7.28

"No ľudia, ktorí v tomto i skorších životoch konali cnostne a ktorých hriešne činy sú celkom vyhladené, sa zbavili bludu duality a s pevným odhodlaním Mi...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 7.26

"Ó, Arjuna, ako Najvyššia Božská Osobnosť viem o všetkom, čo sa stalo v minulosti, čo sa deje v prítomnosti, i o tom, čo sa ešte len stane. Poznám tiež všetky živé bytosti; Mňa...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 7.25

"Nikdy sa nezjavujem pochabým a hlúpym ľuďom. Pre nich som zahalený svojou vnútornou silou, a preto nechápu, že som nezrodený a večný." Bhagavad-Gītā 7.25

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 7.24

"Hlúpi ľudia, ktorí Ma dokonale nepoznajú, si myslia, že som bol najskôr neosobný a až teraz som prijal túto viditeľnú podobu. Následkom ich malého poznania, nechápu Moju vyššiu...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 7.20-23

"Tí, ktorých poznanie uniesli hmotné žiadosti, sa uchyľujú k polobohom a uctievajú ich podľa pravidiel a predpisov, zodpovedajúcich ich povahám." "Ak niekto túži uctievať...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 7.18

"Všetci títo oddaní sú nepochybne ušľachtilé duše, ale toho, kto dosiahol poznanie o Mne, považujem za Seba samotného, lebo tým, že Mi oddane slúži, sa dostane k najvyššiemu a...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 7.16-17

"Ó, Arjuna, najlepší z Bharatovcov, štyri druhy zbožných ľudí Mi začnú oddane slúžiť: trpiaci, túžiaci po bohatstve, zvedaví a hľadajúci Absolútnu Pravdu." "Najlepší z...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 7.15

"Neveriaci ľudia, ktorí sú veľmi hlúpi, najnižší z ľudí, ktorých poznanie uniesla vidina, a tí, ktorí majú ateistickú povahu démonov, sa Mi nikdy...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 7.13-14

"Celý svet je očarovaný tromi kvalitami hmotnej prírody (dobrom, vášňou a nevedomosťou) a nepozná Mňa, ktorý stojím nepominuteľný nad nimi." "Táto Moja božská energia,...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 7.12

"Vedz tiež, že všetky stavy bytia či už v kvalite dobra, vášne alebo nevedomosti, sú prejavom Mojej energie. Som všetkým, no nezávisím na ničom. Nie som podriadený kvalitám hmotnej...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 7.10-11

"Ó, syn Pṛthy, vedz, že som pôvodným semienkom všetkého bytia, inteligenciou inteligentných a statočnosťou statočných." "Som sila silných zbavená túžob a vášne. Som...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 7.9

"Som pôvodnou vôňou zeme, som žiarou ohňa, som životom všetkých živých tvorov a odriekaním všetkých askétov." Bhagavad-Gītā 7.9

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 7.8

Som chuťou vody, som svetlom Slnka a Mesiaca, slabikou oṁ vo vedskych mantrách, som zvukom v éteri a schopnosťou v ľuďoch. Bhagavad-Gītā 7.8

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 7.7

Ó, Dhanañjaya, niet nič vyššieho nado Mnou. Všetko na Mne spočíva ako perly navlečené na šnúre. Bhagavad-Gītā 7.7

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 7.1-2

Vznešený riekol: „Počuj, ó, syn Pṛthy, ako Ma môžeš plne spoznať, ak budeš vykonávať yogu plne si Ma vedomý, s mysľou na Mňa uprenou a zbavený akýchkoľvek...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.18

"O yogīnovi, ktorý pomocou vykonávania yogy usmerní činnosť svojej mysle a ktorý odvrátený od všetkých hmotných túžob spočíva v transcendencii, sa hovorí, že pevne zotrváva v...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.15-17

Takýmto stálym ovládaním tela, mysle a činov sa yogīn vyslobodí z hmotnej existencie a dosiahne Moje sídlo, Božie kráľovstvo. Yogīnom sa nemôže stať ten, kto sa prejedá, ani...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.13-14

"Nech drží telo, hlavu a krk vzpriamené a nehybne uprie pohľad na špičku nosa. S mysľou ovládnutou a nerušenou, zbavený strachu a zotrvávajúci v sľube celibátu nech takto uprie svoje...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.31

"Yogīn, ktorý oddane slúži Nadduši s poznaním, že Ja a Nadduša sídliaca vo všetkých tvoroch sme jedno, zotrváva vo Mne za všetkých okolností." Bhagavad-Gītā 6.31

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.29-30

"Pravý yogīn Ma vidí vo všetkých bytostiach a všetky bytosti vidí vo Mne. Sebarealizovaný človek Mňa, Najvyššieho Pána, vidí všade." "Kto Ma vidí všade a všetko vidí vo...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.28

"Sebaovládnutý yogīn, ktorý sa takto neustále venuje yoge, sa oslobodí od všetkých hmotných nečistôt a dosiahne najvyššiu dokonalú blaženosť v trancendentálnej láskyplnej službe...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.27

"Yogīn, ktorého myseľ je pripútaná ku Mne, iste dosiahne najvyššiu dokonalosť transcendentálnej blaženosti. Je nad kvalitou vášne, lebo realizuje svoju kvalitatívnu totožnosť s...

ČÍTAŤ VIAC
logo
Bhagavad-Gītā 6.46-47

"Yogīn je väčší než askéta, väčší než empirik a väčší než ten, kto pracuje pre plody svojej práce. Preto sa za každých okolností staň yogīnom, ó, Arjuna." "Za...

ČÍTAŤ VIAC