“Duše se v tomto hmotném svĕtĕ rodí v mnoha různých živočišných
druzích. Nĕkteré druhy se rodí z vajec, jiné z embryí a jiné ze semen
rostlin a stromů. Ve všech druzích však zůstává prāṇa neboli životní
vzduch beze zmĕny, a následuje duši z jednoho tĕla do druhého. Podobnĕ
je vĕčnĕ stejná také duše, bez ohledu na své hmotné životní podmínky.

S tím máme praktickou zkušenost. V hlubokém spánku beze snů jsou hmotné
smysly nečinné a dokonce i mysl a falešné ego jsou pohrouženy v
dřímajícím stavu. Po probuzení si však vzpomínáme, že jsme my, duše, v
klidu spali, přestože naše smysly, mysl a falešné ego byly nečinné.”

http://www.vedabase.com/cs/sb/11/3/39

Srimad Bhagavatam 11.3.39

96224