“Dĕtinští a pošetilí lidé jsou připoutáni k materialistickým karmickým
činnostem, i když skutečným cílem života je se od tĕchto činností
osvobodit. Védské pokyny proto človĕka nepřímo vedou na cestu konečného
osvobození tím, že nejprve předepisují karmické zbožné činnosti, tak
jako otec dítĕti slíbí bonbón, aby si vzalo lék.

Pokud se
nevĕdomý človĕk, který neovládl hmotné smysly, neřídí védskými příkazy,
zcela jistĕ propadne hříšným a bezbožným činnostem. Jeho odmĕnou tak
bude opakované rození a umírání.”

http://www.vedabase.com/cs/sb/11/3/44

http://www.vedabase.com/cs/sb/11/3/45

Srimad Bhagavatam 11.3.44-45

97980