“Jediným kýženým plodem nabytého bohatství je zbožnost, na základĕ
které človĕk může získat filozofické pochopení života, jež nakonec
dozraje v přímé vnímání Absolutní Pravdy a tedy osvobození ode všeho
utrpení. Materialisté ovšem užívají své bohatství jen pro zlepšování
podmínek své rodiny a nevidí, že chatrné hmotné tĕlo brzy zničí
nepřemožitelná smrt.”

http://www.vedabase.com/cs/sb/11/5/12

Srimad Bhagavatam 11.5.12

96224