Citáty a verše

Bhagavad-Gíta 3.39

Ó, syn Kuntí, čisté vedomie živej bytosti sa tak zahaľuje jeho večným nepriateľom v podobe žiadostivosti, ktorá sa nedá nikdy ukojiť a páli ako oheň. Bhagavad-gíta 3.39

Bhagavad-Gíta 5.23

Kto dokáže čeliť popudom hmotných zmyslov a odolávať náporom túžob a hnevu, skôr, než opustí telo, je v tomto svete správne umiestnený a šťastný. Bhagavad-gíta 5.23

Bhagavad-Gíta 13.33

Tak, ako sa vzduch vďaka svojej jemnosti s ničím nezmieša, hoci je všeprestupujúci, tak sa ani duša, ktorá zrealizovala Brahman, nezmieša s telom, v ktorom sídli. Bhagavad-gíta 13.33

Bhagavad-Gíta 15.9

…Živá bytosť tak získava nové hrubé telo s určitým druhom uší, očí, jazyka, nosu a hmatu, centrom ktorých je myseľ. Takto sa oddáva určitému druhu zmyslových predmetov. Bhagavad-gíta 15.9

Bhagavad-Gíta 2.48

Konaj si svoju povinnosť riadne, ó, Arjuna, zriekni sa pripútanosti a buď ľahostajný k úspechu či neúspechu. Taká vyrovnanosť sa nazýva yoga. Bhagavad-gíta 2.48