Śrīmad-Bhāgavatam 7.15.34-35

„Když se yogīn takto pravidelně cvičí, jeho srdce se za krátký čas ustálí a zbaví všech rušivých vlivů; bude jako oheň bez plápolání či kouře.
Když je vědomí živé bytosti neznečištěné hmotnými chtivými touhami, je klidné při všech činnostech, neboť živá bytost dosáhla věčného, blaženého života. Po dosažení této úrovně se již nikdy nevrátí k materialistickému jednání.“

Śrímad Bhagavatam 7.15.34-35

Význam od Śrílu Prabhupádu:

„Nirvāṇa značí konec všech hmotných tužeb. Někdy se lidé domnívají, že nemít touhy znamená zastavit činnosti mysli, ale to není možné. Živá bytost má smysly, a kdyby přestaly jednat, již by nebyla živou bytostí; nelišila by se od kamene či dřeva. Jelikož je živá, je nitya a cetana — věčně schopná vnímání. Těm, kdo nejsou příliš pokročilí, se doporučuje začátečnícka yoga, aby dosáhli stavu, kdy mysl již nebudou rozrušovat hmotné touhy. Pokud však člověk upře mysl na lotosové nohy Kṛṣṇy, přirozeně a velice brzy ji uklidní. Tento klid popisuje Bhagavad-gītā (5.29):

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati

Ten, kdo zná Kṛṣṇu jako nejvyššího příjemce požitku, svrchovaného vlastníka všeho a nejlepšího přítele všech, dosahuje klidu a hmotné věci ho již nerozruší. Těm, kdo Nejvyšší Osobnosti Božství nerozumí, je však doporučeno praktikovat zjednodušenou yogu.

Stav brahma-sukha-spṛṣṭam popisuje i Bhagavad-gītā (18.54):

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām

“Ten, kdo je v tomto transcendentálním postavení, okamžitě poznává Nejvyšší Brahman a je plný radosti. Nikdy nenaříká ani po ničem netouží a je nakloněn všem živým bytostem stejně. Tehdy začíná jednat transcendentálně, prokazovat oddanou službu Pánu.” Obecně platí, že kdo jednou dosáhne transcendentální úrovně brahma-sukha, transcendentální blaženosti, ji nikdy neopustí. Pokud se však živá bytost nevěnuje oddané službě, je možné, že se znovu vrátí na hmotnou úroveň. Āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ patanty adho ‘nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ — někdo může dosáhnout úrovně brahma-sukha, transcendentální blaženosti, ale i z ní poklesnout na hmotnou úroveň, pokud se nezaměstnává oddanou službou.“

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

play_circle_filled
pause_circle_filled
Louis Armstrong - Hello Dolly
volume_down
volume_up
volume_off
89789