Archívy: Slovník

yuga

Vek, obdobie vesmíru (viď Satya-yuga, Tretā-yuga, Dvāpara-yuga a Kali-yuga).

Vṛṇdāvana

Transcendentálne sídlo Śrī Kṛṣṇu; nazýva sa tiež Goloka Vṛṇdāvana alebo Kṛṣṇa-loka; dedina v Indii neďaleko dnešného Dillí, kde sa pred 5 000 rokmi zjavil Śrī Kṛṣṇa, aby vyjavil svoje zábavy a prilákal podmienené duše späť do duchovného kráľovstva.

Vyāsadeva

Viṣṇuova inkarnácia, splnomocnená na literatúru. Autor Ved, Purāṇ, Mahābhāraty, Vedānta-sūtry atď..