Archívy: Slovník

śravaṇam

Načúvanie o Najvyššej Božskej Osobnosti od pravého duchovného učiteľa; najdôležitejší z deviatich spôsobov oddanej služby.

Śiva

Poloboh vládnúci kvalite nevedomosti, ničiteľ svetov.

Śaṇkarācārya

Inkarnácia Śivu, ktorý sa zjavil v 8. storočí, aby učil neosobnú filozofiu. Potvrdzuje to Padma Purāṇa, kde Śiva hovorí svojej manželke: „Moja milá Pārvatī, neosobná filozofia je zakuklený buddhizmus a je bezbožná. V Kali-yuge budem ako brāhmaṇa učiť túto vymyslenú māyāvādskú filozofiu, aby som podviedol ateistov, a Najvyššieho...

śaktyaveṣa-avatāra

Individuálna živá bytosť, splnomocnená niektorou zo síl Najvyššej Božskej Osobnosti (napr. Vyāsadeva, Nārada atď.).

svarūpa

(sva — vlastná; rūpa — podoba, povaha) — pôvodná duchovná podoba alebo prirodzené postavenie duše.

svāmī

Ten, kto dokáže ovládať myseľ a zmysly; titul sannyāsīna.

smaraṇa

Neustále rozjímanie o Kṛṣṇovi; jeden z deviatich spôsobov oddanej služby.

Satya-yuga

Prvý zo štyroch cyklov mahā-yugy, ktorý trvá 1 728 000 rokov; ľudia tejto yugy sa vyznačujú múdrosťou a zbožnosťou. Inkarnácia Boha príznačná pre toto obdobie má bielu farbu a sebarealizáciu možno dosiahnuť meditáciou.