Zoznam: A

aṣṭāṅga-yoga

Patañjaliho mystická yoga, pozostávajúca z ôsmich stupňov (aṣṭa — osem; aṅga — časť): yama, niyama, āsana, praṇāyama, pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna a samādhi.

asura

Démonský človek, ktorý sa neriadi príkazmi písiem (a — nie; sura — zbožný).

arcā-vigraha

Božstvo Najvyššieho Pána, podoba Boha prejavená prostredníctvom hmotných prvkov (napríklad v podobe obrazu alebo sochy), aby v tejto podobe prijal uctievanie od svojich oddaných.

Ananta

Meno hada s nekonečným počtom hláv, na ktorých odpočíva Pán Viṣṇu.

Abhimanyu

Syn Arjunu a Kṛṣṇovej sestry Subhadry. Jeho syn Parīkṣit Mahārāja sa stal kráľom po odchode Pāṇḍuovcov.

apána

Pránu dělíme podle jejích deseti hlavních funkcí na: pět prán: prána, apána, vjána, udána , samána ; pět upaprán: nága, kúrma, dévadatta, krikara, dhanaňdžaja. Apána prána ovlivňuje spodní část těla od pupku po chodidla. Řídí vyměšování. Nemoci postihující břicho, střeva, ledviny, močové cesty, dolní končetiny atd. jsou výsledkem...