Zoznam: B

buddhi-yoga

Iný termín pre bhakti-yogu (oddanú službu Kṛṣṇovi), naznačujúci najvyššie použitie inteligencie.

Buddha Gautama

(500 p.n.l.) inkarnácia Kṛṣṇu; zjavil sa, aby zastavil zabíjanie zvierat, ktoré sa vykonávalo v mene obetí, popísaných vo vedskych písmach. Zavrhol Vedy a kázal morálnu zásadu neubližovať iným živým tvorom (ahiṁsā). Jeho učenie je vlastne ateizmus, pretože popiera existenciu osobného Boha, duše a posmrtného života. Jeho príchod a...

Brahma-saṁhitā

Starodávny spis v sanskṛte, ktorý objavil Śrī Caitanya v juhoindickom chráme; je to modlitba Brahmu ku Govindovi, Kṛṣṇovi.

brāhmaṇa

Príslušník najvyššej kasty kňazov a učiteľov. Jeho hlavnou povinnosťou je viesť spoločnosť a jednotlivých členov spoločnosti k vyšším duchovným cieľom. Vo varṇāśramskom zriadení reprezentuje hlavu spoločnosti.

brahma-bhūta

Úroveň, keď je človek oslobodený od hmotnej kontaminácie. Človek na tejto úrovni pociťuje transcendentálnu blaženosť a oddane slúži Najvyššiemu Pánovi.

Bhīśma

Jeden z hlavných hrdinov Mahābhāraty, vynikajúci svojou životnou múdrosťou a silou morálnych kvalít. Ctí sa ako „praotec“ Kuruovskej dynastie.

bhāva

Extáza, úroveň bhakti, ktorá tesne predchádza transcendentálnu lásku k Bohu.

Bharata

Jeden z veľkých kráľov indickej histórie, od mena ktorého sa odvodzuje aj dnešný názov Indie (Bhārata-varṣa).