Zoznam: D

dvāpara-yuga

Tretí zo štyroch cyklov mahā-yugy; trvá 864 000 rokov. Inkarnácia Boha príznačná pre túto yugu má čiernu farbu. Sebarealizácie možno dosiahnuť uctievaním Božstiev v chrámoch.

Devakī

Matka Śrī Kṛṣṇu. Keď Kṛṣṇa zostúpi do hmotného sveta, pošle najprv niektorých zo Svojich oddaných, aby konali ako Jeho otec, matka atď.

dakṣinā

Dar brāhmaṇovi, príp. guruovi, ako prejav úcty za vedenie v duchovnom živote.

Dhíra

Dhíra znamená doslova nerozrušený—nerozrušený hmotnou iluzí. Nerozrušený může být pouze ten, kdo je duchovně dokonale realizovaný. Dokonale duchovně realizovaný člověk po ničem netouží a pro nic neběduje. Dhíra chápe, že hmotné tělo a mysl, které dostal karmicky následkem styku s hmotou, jsou pouze cizí prvky a nic jiného,...

Dhanaňdžaja

Pránu dělíme podle jejích deseti hlavních funkcí na: pět prán: prána, apána, vjána, udána , samána ; pět upaprán: nága, kúrma, dévadatta, krikara, dhanaňdžaja. Dhanaňdžaja Ovládá otevírání a zavírání srdečních chlopní, její sídlo je v blízkosti srdce. Působí v celém těle, ale hlavní vliv má právě na srdeční...

Dévadatta

Pránu dělíme podle jejích deseti hlavních funkcí na: pět prán: prána, apána, vjána, udána , samána ; pět upaprán: nága, kúrma, dévadatta, krikara, dhanaňdžaja. Dévadatta Ovládá zívání, má podobnou funkci jako samána prána. Při zívání odcházejí plyny, a tím se zmírňuje únava po jídle. Tuto únavu vyvolávají určité...

Duch

Duch sa nemení ani nerozvíja v čase. Duch je mimo čas a priestor. Duch vo vás je vaša večná, bezčasová časť vás, ktorá je Jedno s Bohom, ktorý vás vytvoril. Je to božské vedomie, ktoré je základom vášho vyjadrenia v priestore a čase. Zrodili ste sa z ríše...

Duchovný materializmus

väčšina ľudí, ktorá sa vrhá do štúdia ezoterických škôl, je priťahovaná nie skutočným záujmom o svoje hlbšie ja, ale len atmosférou exotizmu a zázračna. A väčšina týchto adeptov sa v prepestrých rekvitizách ezoteriky poľahky stráca. Pretože žijeme v časoch, v ktorých nie sme dostatočne odolní voči trblietaniu a...

Dharma

Dharma (v sanskrite धर्म) je v indickom myslení prirodzený zákon, povinnosť, vytýčená cesta. Dharma tvorí základ filozofií a náboženstiev, ktoré vznikli v Indii: hinduizmus, budhizmus, džinizmus a sikhizmus.Kto žije v súlade s dharmou, dosiahne mókšu alebo nirvánu – vyslobodenie z kolotoča reinkarnácií.