Zoznam: G

guru-kula

Dosl. „domov duchovného učiteľa“; pod dozorom duchovného učiteľa sa žiaci už od útleho detstva učia zmyslu života.

guṇa-avatāra

Tri inkarnácie, vládnuce trom kvalitatívnym zložkám hmotnej prírody. Brahmā ovláda vášeň, Viṣṇu dobro a Śiva nevedomosť.

Ganga

Posvätná rieka, ktorá pramení pri Viṣṇových lotosových nohách a preteká celým vesmírom.

gāyatrī

Transcendentálna vibrácia, prednášaná kvalifikovanými brāhmaṇmi.

Garuda

Garuda je mystický vták, ktorý sa objavuje všade tam kde Višnu, tvorí jazdné zviera Višnua.  Garuda je chiméra s krídlami, zobákom a nohami orla skalného. Bežne možno jeho sochy či vyobrazenie nájsť po celej južnej a juhovýchodnej Ázii. Garuda si našiel svoje miesto aj v mnoha Zenových príbehoch....

Gósvámí/Goswami

Goswami (Sanskrit: गोस्वामी gōsvāmī „Majster piatich zmyslov“ alebo „pán zmyslov“. Označenie pre človeka ktorý ovláda svoje zmysli. Takto oslovujú aj sannyasínov alebo brahmanov. Opak je Godasa teda služobník zmyslov.

Ghándhí

Ghándhí sa narodil do sveta kolonizovaného prevažne Veľkou Britániou. Od malička ponímal Britov ako živelnú pohromu vo svojej vlasti. Veľká Británia si celkom podmanila Indiu až v roku 1818, kedy rozdrvila posledného miestokráľa Maráthov. Ghándhí dokonca nezažil ani obrovské povstanie v roku 1857. Narodil sa až po jeho...

Guru

Guru – dosl. „ťažký“, je kvalifikovaný duchovný učiteľ. Guru je ten, kto má veľké poznanie, múdrosť a využíva ju k tomu, aby viedol ostatných ako učiteľ. Privádza podmienenú dušu k chápaniu jej vlastnej večnej totožnosti, k chápaniu reality, z nevedomosti k poznaniu. Je to jedna z troch autorít...

Grihasta

Grihastha-ašrám, život hospodára ( grha – domácnosť ), je druhým duchovným štádiom vo varnašrámskom systéme – obvykle medzi dvadsiatym-piatym a päťdesiatym rokom života. Takýto rodinný život s manželkou a deťmi založený na dharme ( náboženských hodnotách ) prináša ekonomické hodnoty ( artha ) a tiež istý zmyslový pôžitok...