Zoznam: H

Haridāsa Ṭhākura

Veľký oddaný, ktorý spieval 300 000 svätých mien Boha denne a Śrī Caitanya ho vyhlásil za nāmācāryu (učiteľa spevného prednášania svätého mena Boha).

Hare Kṛṣṇa mahā-mantra

Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare; Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Veľký spev pre vyslobodenie sa z hmotnej existencie. Kṛṣṇa a Rāma sú mená Boha a Hare je oslovením Pánovej energie. Spievanie týchto mien sa obzvlášť odporúča pre tento vek.

Homeopatia

Homeopatia je systém liečby založenej na použití minimálnych (až nulových) koncentrácií liečiv, ktoré v masívnych dávkach vyvolávajú efekt podobný tomu, aký má liečená choroba. Výraz je odvodený od dvoch gréckych slov: homeo (podobný) a pathos (trpiaci). Za otca homeopatie je považovaný nemecký lekár 19. storočia Samuel Hahnemann (1755-1843),...