Zoznam: J

jñāna-yoga

Cesta duchovnej realizácie prostredníctvom špekulatívneho filozofického hľadania pravdy.

Jīva Gosvāmī

Jeden z blízkych oddaných Śrī Caitanyu, veľký filozof a autor mnohých kníh pojednávajúcich o oddanej službe.

japa

Spevné prednášanie a opakovanie svätých mien Boha, na ruženci so 108 guličkami.

Janaka

Sebarealizovaný panovník a otec Sīty, manželky Śrī Rāmacandru.

Yogi/Jogi

Yogi alebo Jogi je osoba ktorá sa venuje yoge/jóge. Cieľ každej jógi je iný, skutočný cieľ každej duše je však Préma Bhakti.

Yoga/Jóga

Jóga doslovne znamená spojenie. Je to proces, pomocou ktorého môžeme dosiahnuť splnenie našich túžob, ako aj dosiahnuť skutočnú sebarealizáciu a oslobodiť sa od materiálnej existencie