Zoznam: K

Kuru

Potomok Bharatov, spoločný prapredok Kuruovcov a Pāṇḍuovcov.

Kūrma

Inkarnácia Kṛṣṇu v podobe obrovskej korytnačky; na jej pancier umiestnili polobohovia a démoni horu Mandara, okolo ktorej omotali hada Vāsukiho, keď chceli stĺkať mliečny oceán, aby získali nektár nesmrteľnosti.

Kuntī

Pāṇḍuova manželka, matka Karnu a troch z piatich bratov Pāṇḍuovcov.

kṣatriya

Označenie druhej zo štyroch tried varṇāśramskej spoločnosti; trieda vládcov a armáda, ktorých úlohou je chrániť a riadiť obyvateľstvo. Predstavuje ruky spoločnosti.

kṛpaṇa

Lakomec, úbožiak, ktorý svoj život premrhá zmyslovým uspokojovaním, namiesto toho, aby sa usiloval o pokrok v duchovnom živote.

karmī

Človek, ktorý dodržuje pravidlá písiem kvôli odplate v podobe hmotného šťastia; materialista.

Krikara

Pránu dělíme podle jejích deseti hlavních funkcí na: pět prán: prána, apána, vjána, udána , samána ; pět upaprán: nága, kúrma, dévadatta, krikara, dhanaňdžaja. Krikara Ovládá kýchání, otevírá blokády v dýchacím ústrojí. Kýchání může zmírnit i bolesti hlavy, protože se v oblasti hlavy a šíje uvolňuje zablokovaná energie....

Kúrma

Pránu dělíme podle jejích deseti hlavních funkcí na: pět prán: prána, apána, vjána, udána , samána ; pět upaprán: nága, kúrma, dévadatta, krikara, dhanaňdžaja. Kúrma Ovládá mrkání, působí na oblast očí a řídí otevírání a zavírání očních víček. Když jsme vzhůru, je energie této upaprány aktivní, jestliže spíme,...