Zoznam: P

Puruṣa-avatāra

Tri expanzie Kṛṣṇu, ktoré sa podieľajú na stvorení, udržiavaní a zničení hmotného vesmíru (Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kṣīrodakaśāyī Vīṣṇu).

Pṛthā

Kuntī, Pāṇḍuova manželka, matka troch z piatich bratov Pāṇḍuovcov.

prema

Čistá spontánna láska k Bohu, najvyššia dokonalosť.

pratyāhāra

Zanechanie zmyslových činností ako prostriedok slúžiaci k zdokonaleniu sa v yoge.

prakṛti

Príroda, energia. Delí sa na dve skupiny: aparā-prakṛti — hmotná energia a parā-prakṛti — duchovná energia.

Prahlāda Mahārāja

Svojou veľkou oddanosťou Kṛṣṇovi vyvolal v srdci svojho otca Hiraṅyakaṣipua smrteľnú nenávisť, a keď démonský kráľ dovŕšil mieru svojich zločinov, vzal na seba Kṛṣṇa hrozivú podobu Nṛsiṁhu (levieho muža) a Prahlādovho otca zabil.

Paraśurāma

Inkarnácia Kṛṣṇu; prišiel na tento svet preto, aby vyhubil kṣatriyov, ktorí zanedbávali svoje povinnosti.

Paramātmā

Nadduša; lokalizovaný aspekt Najvyššieho Pána, sídliaceho v srdci všetkých živých bytostí.

Pañca-tattva mantra

śrī kṛṣṇa caitanya prabhu nityānanda śrī advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Aby sme získali čo najväčší úžitok zo spievania mahā-mantry, musíme požiadať o ochranu Śrī Caitanyu Mahāprabhua, naučiť sa Pañca-tattva mantru a potom spievať Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. To bude veľmi účinné.