Zoznam: R

Rūpa Gosvāmī

Najdôležitejší zo šiestich gosvāmīov z Vṛṇdāvanu, najoddanejších žiakov Śrī Caitanyu Mahāprabhua, ktorý ich poveril, aby osnovali základy vaiṣṇavizmu a rozširovali filozofiu oddanej služby. Napísal veľa kníh pojednávajúcich o láskyplnej oddanej službe, z ktorých je najznámejšia Bhakti-rasāmṛta-sindhu (Nektár oddanosti). Upadeṣamṛta (Nektár pokynov) obsahuje návody a pokyny pre začiatočníkov v...

Rāma

1. Absolútna Pravda, „zdroj všetkej blaženosti“, 2. Śrī Rāmacandra, inkarnácia Kṛṣṇu v podobe dokonalého kráľa.

Rasa

Rasa v Sanskrite रस znamená vzťah medzi Pánem a jeho oddaným. Je to výmena nálad. Každá duša má svoju osobitú náladu podľa jej kvalít a zbožnosti. Osem základnych rás: Śṛngāram (शृङ्गारं) Láska, Atraktivita. Predsedajúce božstvo : Vishnu. Farba: Slabozelená Hāsyam (हास्यं) Smiech, Veselie, Komédia. Predsedajúce božstvo : Pramata. Farba: Biela...

Radha

Radha (Sanskrt: राधा,: Radha), tiež známa aj ako Radhika, Rádhárání a Radhikarani, je detský kamarát a milovníčka Krishny. V Bhagavata Puráne a Gita Góvinda tradícií opisujú hinduistický a vaišnavský kazateľia to že vzťah Radhy a Krišny je večný. Radha  je takmer vždy blízko Krišny a jej vzťah trvá...

Rajas

Rajas, Radžas (sanskrit.) je jedna z troch gún; aspekt trojjavnej kozmickej pralátky prakrti pudiaci k neustálej činnosti, nepokoju a strasti, honbe za zmyslovými pôžitkami; moc žiadosti, vášeň.

Rámájana

Rámájana (v sanskrtu रामायण, Rāmāyaṇa; v překladu „Příběh života Rámova“ či „Putování Rámovo“) je starověký indický epos, za jehož autora je považován legendární mudrc Válmíki. Tvoří důležitou část hinduistického kánonu smrti, společně s Mahábháratou je jedním z nejvýznamnějších děl indické epické a duchovné literatury. Hlavní hrdinou eposu je...

Realizácia

Realizácia je termín ktorý sa často vyskytuje pri predávaní duchovného poznania. Znamená to mimozmyslové pochopenie bezprostrednej skutočnosti. Realizácia vysvetluje pochopenie hlbších tém ktoré nám odkrýva Paramátma. Bhagaván: Dlím v jejich srdcích a ze soucitu k nim rozptyluji temnotu zrozenou z nevědomosti zářící pochodni poznání.

Reinkarnácia

Slovo reinkarnace pochází z latiny. Re znamená „opakovaně“ a inkarnare „vytvořit maso“. Reinkarnace představuje stěhování duše spolu se subtilním (astrálním) tělem z jednoho hrubohmotného (fyzického) těla do dalšího určeného individuální karmou (výsledky svých činností). Reinkarnace je tedy proces řízený zákonem karmy.

Reiki

REIKI je čistým kozmickým prejavom tej životnej sily, ktorá je prítomná v každom živom organizme a je nedeliteľnou súčasťou a podstatou všetkého stvoreného. Samotné slovo Reiki sa v japonskom písme Kana skladá z dvoch znakov: REI – definujeme ako univerzálneho, transcedentálneho ducha, tajomnú silu, podstatu bytia. KI –...