Zoznam: S

Śukadeva Gosvāmī

Veľký oddaný, Vyāsadevov syn, ktorý predniesol Śrīmad Bhāgavatam kráľovi Parīkṣitovi počas posledných siedmich dní jeho života.

śūdra

Označenie príslušníka štvrtej spoločenskej skupiny, triedy robotníkov, ktorých povinnosťou je pomáhať ostatným spoločenským triedam. Predstavujú nohy spoločnosti.

śravaṇam

Načúvanie o Najvyššej Božskej Osobnosti od pravého duchovného učiteľa; najdôležitejší z deviatich spôsobov oddanej služby.

Śiva

Poloboh vládnúci kvalite nevedomosti, ničiteľ svetov.

Śaṇkarācārya

Inkarnácia Śivu, ktorý sa zjavil v 8. storočí, aby učil neosobnú filozofiu. Potvrdzuje to Padma Purāṇa, kde Śiva hovorí svojej manželke: „Moja milá Pārvatī, neosobná filozofia je zakuklený buddhizmus a je bezbožná. V Kali-yuge budem ako brāhmaṇa učiť túto vymyslenú māyāvādskú filozofiu, aby som podviedol ateistov, a Najvyššieho...

śaktyaveṣa-avatāra

Individuálna živá bytosť, splnomocnená niektorou zo síl Najvyššej Božskej Osobnosti (napr. Vyāsadeva, Nārada atď.).

svarūpa

(sva — vlastná; rūpa — podoba, povaha) — pôvodná duchovná podoba alebo prirodzené postavenie duše.

svāmī

Ten, kto dokáže ovládať myseľ a zmysly; titul sannyāsīna.

smaraṇa

Neustále rozjímanie o Kṛṣṇovi; jeden z deviatich spôsobov oddanej služby.