Zoznam: V

Vṛṇdāvana

Transcendentálne sídlo Śrī Kṛṣṇu; nazýva sa tiež Goloka Vṛṇdāvana alebo Kṛṣṇa-loka; dedina v Indii neďaleko dnešného Dillí, kde sa pred 5 000 rokmi zjavil Śrī Kṛṣṇa, aby vyjavil svoje zábavy a prilákal podmienené duše späť do duchovného kráľovstva.

Vyāsadeva

Viṣṇuova inkarnácia, splnomocnená na literatúru. Autor Ved, Purāṇ, Mahābhāraty, Vedānta-sūtry atď..

Vivasvān

Poloboh Slnka, ktorému Kṛṣṇa predniesol Bhagavad-gītu pred 120 400 000 rokmi.

viśva-rūpa

Vesmírna podoba Śrī Kṛṣṇu, ktorá je tiež opísaná v 11. kapitole Bhagavad-gīty.

vikarma

Nedovolené alebo hriešne činnosti, ktoré sú v rozpore so zjavenými písmami.

varṇa

Označenie spoločenskej skupiny. Existujú štyri varny podľa prirodzených vlastností a schopností ľudí: brāhmaṇi — inteligencia; kṣatriyovia — vládci a vojaci; vaiśyovia — poľnohospodári a obchodníci a śūdrovia — robotníci.

Varāha

Kṛṣṇova inkarnácia v podobe diviaka, ktorý zostúpil, aby zachránil Zem z Oceánu príčin a zabil démona Hiraṅyakaṣipua.

Vāmanadeva

Inkarnácia Kṛṣṇu; prišiel ako trpaslík, aby požiadal kráľa Baliho o tri kroky zeme. Prvým krokom prekročil celú zemeguľu, druhým celý vesmír, a keď nemal kam položiť tretí krok, Bali Mahārāja sa poklonil a ponúkol Mu svoju hlavu.

Vjána

Pránu dělíme podle jejích deseti hlavních funkcí na: pět prán: prána, apána, vjána, udána , samána ; pět upaprán: nága, kúrma, dévadatta, krikara, dhanaňdžaja. Vjána prána protéká nervovými drahami, působí v celém těle a ovlivňuje především nádí. Nedostatek vjána prány se projevuje poruchami krevního oběhu, nervovými poruchami nebo...