Zoznam: Y

yuga-avatāra

Inkarnácie Boha, ktoré zostupujú v každej yuge, aby zaviedli vhodný spôsob sebarealizácie.

yuga

Vek, obdobie vesmíru (viď Satya-yuga, Tretā-yuga, Dvāpara-yuga a Kali-yuga).

Yamarāja

Poloboh; pán trestu po smrti; spravodlivý sudca všetkých živých bytostí.

Yogi/Jogi

Yogi alebo Jogi je osoba ktorá sa venuje yoge/jóge. Cieľ každej jógi je iný, skutočný cieľ každej duše je však Préma Bhakti.

Yoga/Jóga

Jóga doslovne znamená spojenie. Je to proces, pomocou ktorého môžeme dosiahnuť splnenie našich túžob, ako aj dosiahnuť skutočnú sebarealizáciu a oslobodiť sa od materiálnej existencie