Kategória: Pripútanosť

Bhagavad-Gíta 2.48

Konaj si svoju povinnosť riadne, ó, Arjuna, zriekni sa pripútanosti a buď ľahostajný k úspechu či neúspechu. Taká vyrovnanosť sa nazýva yoga. Bhagavad-gíta 2.48