Ktorý vzťah ku Krišnovi je teda úplne najviac dokonalý? Mne sa osobne páči priateľský

Dokonalý vzťah je ten, ktorý majú gópie s Krišnom vo Vrindávane…Keď si prečítaš Bhagavad-Gítu, a potom celý Śrímad Bhagavatam, dopracuješ sa k tomu, a v Čaitanya Čaritamrite je to ešte bližšie rozvedené… ale chce to svoj čas. Tieto najdôvernejšie veci by sa nemali kázať začiatočníkom, pretože si ich môžu zle vysvetliť.

18901