moze clovek sa narodi ako sudra zomret ako brahma ?

V podstate sa všetci rodíme ako dvojnohé zvieratá. Záleží od výchovy a regulácií, aby sa z toho zvierať stal vôbec človek. Na to sú 4 regulatívne princípy. Potom príjme duchovné poznanie, ideálne už odmalička, a je vychovávaný k duchovnému životu, a tým prekonáva hmotné kastovné systémy. Samozrejme, že má svoju "podmienenosť" vzhľadom na svoju predošlú karmu, a teda inklinuje k istému typu myslenia a činností, a práve na vedení duchovného učiteľa je správne ich rozpoznať a zamestnať v službe Krišnovi. Tým toto podmienenie očistí, a dostane sa nad úroveň hmotných spoločenských stavov.

Ešte v tvojej otázke, myslel si asi bráhmana, čo je spoločensko-duchovný stav. Brahma je niečo iné. To je postavenie vrámci vesmíru, a Brahma je v každom vesmíre len jeden.

97447