Prečo musí mať človek sex 1 do mesiaca, za účelom stvoriť dieťa, s manželkou? ako je to správne, ale prečo je tomu tak? v čom je to dobré a v…

Každý materialista chce naplniť svoje hmotné túžby…Napríklad hladný človek…Vidím nejaké jedlo a chcem ho zjesť. Buď si ho vezmem násilím, alebo za neho zaplatím. V tom prípade to bude zákonné. Manželstvo je teda zákonný spôsob uspokojovania zmyslov, regulovaným spôsobom, s vyšším cieľom. Túžby aj vášeň sú rovnaké, aj v manželstve, aj mimo neho. Védy ale jednoznačne vravia, že keď už tieto túžby máš, lepšie je manželstvo….Týmto spôsobom budeš kontrolovaný… Bez manželstva bude človek len rôznymi spôsobmi znásilňovať, zneužívať, preto je lepšie, keď bude mať jeden muž jednu ženu, a naopak. Tak môžu dosiahnuť pokrok v duchovnom živote.

97447