aký je rozdiel (v mene a postavení) medzi týmito: Višnu, Narayan, Krišna.? A podrobnejšie prosím, z wikipedie nechcem radšej čerpať :)

Pôvodná Najvyššia Božská Osoba je Krišna. On má potom obrovské množstvo, v podstate nekonečno energií, a svojich osobných expanzií. Višnu a Narayan sú v podstate tá istá osoba, v rôznych úlohách. Je viacero druhov Višnua, aj Narayana….Napr…Pre hmotné stvorenie expanduje Krišna Mahá-Višnua – Karanodakašai Višnu….ten je zdrojom všetkých hmotných vesmírov….z neho sa expanduje vždy Garbodakašai Višnu, ktorý ako expanzia toho prvého vždy vojde už do konkrétneho 1 vesmíru, a má ho na starosti…Zároveň s ním sa tam expanduje Kšírodakašai Višnu, ktorý je Nadduša, a superadmin celého vesmíru…A takto obdobne….čiže Krišna vo svojej pôvodnej duchovnej absolútnej podobe obsahuje všetkých, ale oni, t.j. Jeho expanzie už neobsahujú Jeho, a majú na starosti konkrétnu úlohu, kdežto Krišna sa priamo nezúčastňuje riadenia vecí. V podstate na to má svoje expanzie. On si iba užíva 🙂

97448