"Čo je presnejšie, keď sa niečo datuje samé, a môžeš si to overiť" No daj…pojdeme si overiť,že napr. taká ramayana ma 4 miliony rokov :D A ako dokaz bude verš…

Dobre, a vieš vyvrátiť, že to tak nebolo? Resp. máš nejaké argumenty a dôkazy, ktoré vravia, že tie veci sa neodohrali tak, ako je to v Ramayane popísané?

A nehovor mi, že dokazuje sa existencia, a nie neexistencia. Dokazuje sa aj neexistencia, keď to tvrdíš, ako pozitívny výrok, že to tak určite nebolo. Ty tvrdíš, že to tak nebolo. Rovnako sa môžem opýtať. Bol si tam?

Ohľadom tvojho veku, budem veriť skôr tým testom, lebo ty nie si pre mňa autorita.

97528