"Že si v ilúzii" alebo aj nie http://www.abdrushin.sk/vo-svetle-pravdy/posolstvo-gralu-od-abdrushina-019.php

V porovnaní s kresťanskou dogmou je Abdrushin super, ale keby si ho chcel porovnávať s Védami, alebo s nejakým z Védskych acaryov, autorít, nemali by pri ňom šancu, a roztrhali by jeho pseudoargumenty v zuboch. Ani pre mňa nie je najmenší problém…

V CELOM článku v podstate píše len dva pokusy o argumenty. Odvoláva sa na :

– dosiahnutie tzv. duchovnej harmónie
– vzájomná výmena prúdenia

Keď v tom vidíš nejaký argument, alebo logicky podloženú filozofiu, tak si to asi mýliš s jednostranným ezoterickým tvrdením.

Ale samozrejme, budem rád, keď mi vysvetlíš tieto dva vyššie pojmy, som zvedavý.. 😉

96932