Choroby existujú.Ale definuj,čo je to podľa teba choroba.Lebo ak považuješ za chorobu zdravú sexualitu bez promiskuity a zneužívania,čo nájdeš všade v prírode,tak mám pocit,že jediný chorý si ty.Buď sme chorí…

Veď práve, že v prírode. Hmotná príroda patrí pod vonkajšiu materiálnu energiu Šrí Krišnu. A ako taká sa líši od vnútornej duchovnej energie, kde patrí Krišna, a Jeho časti a čiastočky – individuálne duše – živé bytosti.

Keďže povahou duchovnej energie a duše je večnost, blaženosť a poznanie (sat-cit-ananda), je pre dušu pobyt v sfére hmotnej energie z princípu nepríjemný a nepohodlný, keďže materiálna energia nie je vedomá, je pominuteľná – dočasne prejavená, a plná nevedomosti…..

Preto ľudia, teda duše v hmotných ľudských telách túžia po večnosti, šťastí a poznaní, pretože to je ich skutočné postavenie, na ktoré zabudli…Hmotná príroda ale toto neposkytuje.

Prečo sa ľudia bránia smrti, zániku tela, chorôb, staroby, bolesti, utrpenia, nešťastia, nevedomosti, dočasnosti? Veď podľa tvojej teórie "zdravia"" by tieto veci mali byť pre nás prirodzené..Tak ako sú prirodzené v prírode. Kameň neprostestuje, že zvetráva, že je nevedomý, že nemá "zdravý sex"…

97447