Najnovšie články

6 zásad dobrých vzťahov

Śrīla Rūpa Gosvami, svätec a učenec, ktorý žil v 15. storočí, hovorieval, že na to, aby sme vybudovali a udržali láskyplné vzťahy, treba dodržať šesť pravidiel: dávanie darov, ich prijímanie, dôverné otváranie mysle, pýtanie sa, prijímanie duchovného jedla a ponúkanie duchovného jedla.8 Držať sa týchto rád nedá veľa námahy a vytvárajú...

4 ašrámy (životné štádiá)

ŠTYRI ŽIVOTNÉ ŠTÁDIÁ (ĀŚRAMY)   Ak využijeme čas rozumne v tomto živote, budeme ho rozumne využívať vždy. Od toho, ako konáme v tomto živote, závisí naša budúcnosť. Podľa védskej kultúry možno život intelektuálov a duchovných rozdeliť do štyroch častí: prvé štádium je vzdelávacie (brahmacarya), ďalej nasleduje rodinný život (gṛhasta), tretie štádium...

Rovnováha

  Najlepšie je kráčať životom pokojne a vyrovnane – nebyť príliš ovplyvnený tým, čo sa nám stane. Mali by sme byť vyrovnaní, či sme bohatí alebo chudobní, či získame zlato a či len obyčajné kamene. Nemali by sme cítiť ani nenávisť, ani túžbu po výsledkoch svojej práce. Nemali by sme...

Štyri druhy inteligencie

Existujú štyri úrovne učenia sa, založené na našej inteligencii.   Úroveň 1: „Učí sa načúvaním.“   Každý vie, že riadenie automobilu pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky je nebezpečné a zakázané. Vieme, že keď užijeme omamné látky, zmysly, myseľ a inteligencia sú pod ich vplyvom, a my nedokážeme presne vnímať situáciu...

Mesiac

  Mesiac — Čandralóka (Candra-loka)   V dnešnej spoločnosti je verejne prijatý konsenzus, že v roku 1969, a aj neskôr, ľudia pristáli na Mesiaci. Podľa Véd je to ale prakticky nemožné. Pravdepodobne to bol jeden obrovský podvod a propaganda, ktorá vtedy vyšla na 30 miliárd dolárov. V tej dobe prebiehali technologické preteky medzi USA a...

Cestovateľ

Bežné klišé sú únavné . Ten kto ich používa, akosi vyšiel z módy spoločne s nimi. Bohužiaľ tie najotrepanejšie frázy sú vždy najviac pravdivé. Napríklad fráza: „Sme tu len na návšteve.“ Je naozaj už dosť otrepaná, ale rovnako tak pravdivá. Môžeme ju povedať komukoľvek, ale nikto na ňu...

Impersonálna špekulácia

V našej tradícii máme jednu zo základných mantier :    nama om vishnu-padaya krishna-preshthaya bhu-tale srimate bhaktivedanta-svamin iti namine namas te saraswate deve gaura-vani-pracarine nirvishesha-shunyavadi-pashchatya-desha-tarine   S úctou sa klaniam Jeho Božskej milosti A.Č. Bhaktivédantovi Swamimu Prabhupádovi, ktorý je veľmi drahý Pánovi Krišnovi, pretože prijal útočisko pri Jeho...

Adam a Eva trocha inak

ADAM & EVA (Adama & Havyavatí)   Každý znalec indických Véd pozná Pánduovcov, spoločníkov a súčasníkov Krišnu, hlavného hrdinu Bhagavad-Gíty, ktorá popisuje dávnu duchovnú civilizáciu, ako aj základy transcendentálneho poznania o vlastnom Ja. Jeden z hlavných hrdinov tohto príbehu – Ardžuna, mal so Subhadrou, svojou druhou manželkou, syna...

Rozhovor dvoch bábätiek v brušku matky

V brušku tehotnej ženy boli dve bábätká. Prvé sa pýta toho druhého: – Veríš v život po pôrode? – Určite. Niečo po pôrode musí byť. Možno sme tu hlavne preto, aby sme sa pripravili na to, čo bude potom. – Hlúposť, žiadny život po pôrode nie je. Ako by mal...

Čomu verí ateista?

Ateizmus sa bežne chápe ako bezbožnosť. Teda konkrétne je to neviera v Boha, dušu a nič čo by bolo transcendentálne tomuto svetu. Lenže táto neviera pochádza z obyčajnej viery, že Boh nie je, pretože špekulatívna veda svojim empirizmom nie je schopná túto neexistenciu dokázať. Častokrát sa obhajujú tým,...