fbpx
24. apríla 2020 Prabhupáda – Presmerujte svoju pripútanosť od hmotného zvuku na zvuk duchovný – 183 ČÍTAŤ VIAC
24. apríla 2020 Prabhupáda – Otvorte svoje oči a pozrite sa na Slnko – 182 ČÍTAŤ VIAC
24. apríla 2020 Prabhupáda – Udržujte sa v týchto očistných podmienkach 2 – 181 ČÍTAŤ VIAC
24. apríla 2020 Prabhupáda – Udržujte sa v týchto očistných podmienkach – 180 ČÍTAŤ VIAC
24. apríla 2020 Prabhupáda – Hare Krišna Mahá mantra má očistný účinok – 179 ČÍTAŤ VIAC
24. apríla 2020 Prabhupáda – Musíme pracovať pre Krišnové uspokojenie – 178 ČÍTAŤ VIAC
24. apríla 2020 Prabhupada – Poriadok stanovený Krišnou je dharma – 177 ČÍTAŤ VIAC
24. apríla 2020 Prabhupáda – Vedomie Krišnu je večná skutočnosť – 176 ČÍTAŤ VIAC
24. apríla 2020 Prabhupáda – Ak milujete Krišnu, Krišna bude s vami neustále – 175 ČÍTAŤ VIAC
24. apríla 2020 Prabhupáda – Dharma znamená postupne premeniť vrany na labute – 174 ČÍTAŤ VIAC
24. apríla 2020 Prabhupáda – Každá živá bytosť je Božie dieťa – 173 ČÍTAŤ VIAC
24. apríla 2020 Prabhupáda – Chceme sa spriateliť s každým – 172 ČÍTAŤ VIAC
17. februára 2020 Prabhupáda – Skutočné náboženstvo znamená odovzdať sa Krišnovi – 171 ČÍTAŤ VIAC
17. februára 2020 Prabhupáda – Všetci sú šúdrovia – 170 ČÍTAŤ VIAC
17. februára 2020 Prabhupáda – Musíme nasledovať Goswamis – 169 ČÍTAŤ VIAC
17. februára 2020 Prabhupáda – Kde je problém vidieť Krišnu – 168 ČÍTAŤ VIAC
17. februára 2020 Prabhupáda – Kultúra pokory a skromnosti – 167 ČÍTAŤ VIAC
17. februára 2020 Prabhupáda – Božie zákony nemôžu byť chybné – 166 ČÍTAŤ VIAC