Śrímad Bhagavatam 10.87.24

“Každý na tomto svĕtĕ se nedávno narodil a brzy zemře. Jak zde tedy
nĕkdo může znát Jeho, jenž existoval přede vším ostatním? Když ulehá a
stahuje všechno do sebe, nic jiného nezůstává – žádná hrubá ani jemná
hmota, ani tĕla, která se skládají z obou, žádná síla času ani zjevené
písmo.”

http://www.vedabase.com/cs/sb/10/87/24