Srimad Bhagavatam 4.22.30

“Když jsou mysl a smysly přitahované smyslovými předměty za účelem
požitku, mysl to vzruší. Výsledkem neustálého přemýšlení o smyslových
předmětech je, že živá bytost téměř ztratí své skutečné vědomí, stejně
jako vzrostlé rákosí postupně vysuší všechnu vodu z jezera.”

http://www.vedabase.com/cs/sb/4/22/30