Srimad Bhagavatam 11.5.14

“Ti hříšníci, kteří neznají pravé náboženské zásady, a přesto se
považují za naprosto zbožné, se nezdráhají páchat násilí na nevinných
zvířatech, která jim plnĕ důvĕřují. V jejich příštích životech budou
tytéž bytosti, které zabili v tomto svĕtĕ, požírat je.”

http://www.vedabase.com/cs/sb/11/5/14