Śrímad Bhagavatam 11.5.17

“Lidé zabíjející svou duši nejsou nikdy klidní, protože si myslí, že konečným účelem lidské inteligence je obohacovat hmotný život. Jelikož
tedy zanedbávají své pravé, duchovní povinnosti, zažívají neustálou
tíseň. Mají mnoho velkých snů a nadĕjí, ale ty bohužel vždy zničí
nevyhnutelný bĕh času.”

http://www.vedabase.com/cs/sb/11/5/17