Srimad Bhagavatam 11.5.18

“Ti, kdo se pod vlivem Pánovy klamné energie odvrátili od Nejvyššího
Pána, jsou nakonec donuceni se vzdát svých takzvaných domovů, dĕtí,
přátel, manželek a milenek, kteří byli všichni výtvorem klamné energie
Nejvyššího Pána, a proti své vůli vstoupit do nejtemnĕjších končin
vesmíru.”

http://www.vedabase.com/cs/sb/11/5/18