Srimad Bhagavatam 11.7.16

“Ó můj Pane, já sám jsem úplný hlupák, protože mé vĕdomí je pohroužené
v hmotném tĕle a tĕlesných vztazích, což jsou všechno výtvory Tvé
matoucí energie. Uvažuji tedy: „Jsem toto tĕlo a všichni tito příbuzní
jsou moji.“ Proto Tĕ prosím, můj Pane, pouč tohoto nebohého služebníka.
Řekni mi, jak mohu velmi snadno vykonat Tvé pokyny.”

http://www.vedabase.com/cs/sb/11/7/16