Slovník pojmov

yuga-avatāra

Inkarnácie Boha, ktoré zostupujú v každej yuge, aby zaviedli vhodný spôsob sebarealizácie.

yuga

Vek, obdobie vesmíru (viď Satya-yuga, Tretā-yuga, Dvāpara-yuga a Kali-yuga).

Yamarāja

Poloboh; pán trestu po smrti; spravodlivý sudca všetkých živých bytostí.

Vṛṇdāvana

Transcendentálne sídlo Śrī Kṛṣṇu; nazýva sa tiež Goloka Vṛṇdāvana alebo Kṛṣṇa-loka; dedina v Indii neďaleko dnešného Dillí, kde sa pred 5 000 rokmi zjavil Śrī Kṛṣṇa, aby vyjavil svoje zábavy a prilákal podmienené duše späť do duchovného kráľovstva.

Vyāsadeva

Viṣṇuova inkarnácia, splnomocnená na literatúru. Autor Ved, Purāṇ, Mahābhāraty, Vedānta-sūtry atď..

Vivasvān

Poloboh Slnka, ktorému Kṛṣṇa predniesol Bhagavad-gītu pred 120 400 000 rokmi.