Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupāda

(1874 — 1937) — duchovný učiteľ Jeho Božskej Milosti A.C. Bhaktivedantu Swamiho Prabhupādu. Jedno z desiatich detí Bhaktivinodu Ṭhākuru.
Bhaktivinoda Ṭhākura (1834 — 1914), znovuobnovil dobrú povesť vaiṣṇavizmu a zoznámil anglicky hovoriacu verejnosť s učením Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Predpovedal, že Angličania, Francúzi, Rusi, Nemci a Američania a ľudia ostatných krajín sa jedného dňa spoločne zídu, aby mierumilovne s mṛdangami a kartālmi ospevovali Śrī Kṛṣṇu.
88956