Brahmačárí

Študent žijúci v celibáte a pod ochranou duchovného učiteľa.

Jedná sa o prvé duchovné štádium vo Védskom varnašrámskom spoločenskom systéme. Spadá do obdobia od piateho do dvadsiateho-piateho roku života, kedy brahmačárí žije s duchovným učiteľom a učí sa od neho teóriu a prax védskeho poznania vyjaveného v písmách. Po tomto období sa brahmačárí môže oženiť a vstúpiť do grihastha-ašrámu. Niektorí z brahmačárínov ale zostávajú žiť v celibáte po celý život.

karmaná manasá váčá
sarvávasthásu sarvadá
sarvatra maithuna-tjágó
brahmačarjam pračakšaté

„Sľub brahmačarína má človeku pomôcť úplne sa zdržať sexu vo svojom jednaní, slovách a v mysli – v ktorejkoľvek dobe, za akýchkoľvek podmienok a na akomkoľvek mieste.” ( Jágjavalkja-smriti, citované v Bg. 6.13–14)
ájus tédžó balam vírjam
pragjá šríš jašas tathá
punjatá satprijatvam ča
vardhaté brahmačarjajá

„Praktizovaním brahmačárje sa predlžuje život, dosahuje sa telesného lesku, sily, nadšenia, poznania, krásy, slávy, zbožnosti a oddanosti pravde.“ (Citované podľa knihy „Dodržovanie brahmačárí“ od Šivanandy Svámiho, pôvodný prameň neznámy.)

Praktizovanie brahmačárje udržuje dobré zdravie, vnútornú silu, kľudnú myseľ, vytrvalosť a predlžuje život. Pomáha zachovať fyzickú a mentálnu silu. Zlepšuje pamäť, silu vôľu, jasné uvažovanie, sústredenie a schopnosť pochopiť filozofické témy. Dodáva nadšenie, sviežosť, odvahu, nebojácnosť a charakter. Tomu, kto praktikuje brahmačárju, pripadá duchovné poznanie úplne prirodzené. Jeho slová dávajú zmysel, sú rešpektované a zanechávajú na poslucháčoch dobrý dojem.

Širší význam brahmačárje je brahmé čarati iti brahmačarja: „Jednať na duchovnej úrovni“.

Existujú štyri druhy brahmačárínov:

  1. sávitra – po zasvätení duchovným učiteľom a obdržaní posvätnej šnúry dodržuje celibát aspoň tri dni
  2. prádžápatja – striktne dodržuje celibát po dobu najmenej jedného roku
  3. brahma-brahmačárí – dodržuje celibát od zasvätenia, až po skončenie svojho štúdia Véd
  4. naišthika – dodržuje celibát po celý svoj život

Prvé tri štádiá sú nazývané upakurvána, čo znamená, že brahmačárí sa môže po uplynutí daného obdobia neskôr oženiť.

Brahmačárí-ášram buduje v človeku pevný základ pre celý duchovný život. Učí ho správnemu filozofickému pochopeniu, správnym návykom nevyhnutným na dosahovanie neustáleho duchovného pokroku a vytvára charakter.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

98016