Čakra

Čakra znamená v Sanskrite disk alebo koleso a označuje jedno zo siedmych základných energetických centier nášho tela. Každé z centier sa viaže na jednu z významných žliaz s vnútornou sekréciou, ktoré sa vetvia od chrbtice, a súčasne sa vzťahuje na rôzne úrovne vedomia, na rôzne archetypy, vývojové štádiá života, farby, zvuky, funkcie ľudského tela a mnoho iných.

Sú rôzne prístupy k čakrám. Najznámejší ich delí na sedem základných čakier (v dolnom obrázku sú symbolizované zdola nahor, od prvej dole po siedmu celkom hore):
1.  koreňová
2.  sakrálna
3.  pupočná/Solar Plexus
4.  srdcová
5.  hrdelná
6.  čelová/Tretie oko
7.  korunná

Rozloženie čakier je znázornené na obrázku v časti Kundalíni línia.

Všetky párne čakry zosobňujú “ženské” vlastnosti ako uvoľnenosť a otvorenosť. Upevňujú naše právo cítiť, milovať a vidieť.

Nepárne čakry zosobňujú ”mužské” vlastnosti: presadiť svoju vôľu a upevniť právo mať, požadovať, hovoriť a vedieť.

Každá čakra zodpovedá za iné orgány v ľudskom tele a za iné psychické schopnosti. Ak má dostatok energie, človek funguje bez problémov. Ak energia v čakre poklesne, dostavia sa problémy a choroby.

Čakry sa dajú energetizovať cvičením (napr. Päť Tibeťanov alebo Zham Zhuang).
Realita – čakry sa viažu k žľazám

Naše telá sú miniatúrne slnečné sústavy, v ktorých funkciu srdca a tým aj centra celého systému zohráva naše srdce. Sedem žliaz s vnútorným vylučovaním tvorí sedem duchovných centier. Sú to tieto žľazy:
hypofýza (pituitary gland) – s ňou sa spája korunná čakra
epifýza (pineal gland) – s ňou sa spája čelová čakra
štítna žľaza (thyroid gland) – s ňou sa spája hrdelná čakra
detská žľaza (thymus gland) – s ňou sa spája srdcová čakra
žľazy nadobličiek (adrenal glands) – s nimi sa spája pupočná čakra
lyden (lyden) – s ňou sa spája sakrálna čakra
pohlavné žľazy (sexual glands) – s nimi sa spája koreňová čakra.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

97980