Epistemológia

Názov epistemológia je zložený z gréckych slov epistémé – poznanie a logos – vysvetlenie.

Epistemológia sa vzťahuje na poznanie, spravidla vedecké a justifikáciu či odôvodnenie. V našom názvosloví epistemológii odpovedá teória poznania a vo francúzskom chápaní je to filozofia a teória vedy. Vo Foucaultovej epistemológii je epistéma základný pojem.
Cieľom epistemológie je objasňovanie definovania pojmov faktuálnych vied (poznania) – vlastnosti, stránky či aspekty. Preto ide o univerzálny rozsah epistemológie s ohraničenou presnosťou a filozofickým typom pravdy; keďže skúma podmienky a zdroje poznania, má aj metodologický aspekt kontroly porovnaním s realitou.
Metóda analýzy a postulovania určuje aj hranice poznania a justifikácie.
Epistemológia využíva logiku a matematiku pri skúmaní faktuálnych vied, a takto chápaná je jednou zo štyroch (logika, sémantika, epistemológia, metafyzika) súčastí filozofie.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

98016