Éter

Éter je jeden z piatich prvkov, z ktorých sa všetko skladá: zem, voda, vzduch, oheň a éter (niekedy nazývaný aj akáša).

 

Je dôležité vedieť, že samotný éter bol stvorený súčasne so svetom. Jeho podstatou je vír, špirála. Podstatou tejto špirály je polarita, pretože je zložená z dvoch protikladov, z kladnej a zápornej sily, čiernej a bielej, pasívnej a aktívnej. Spojením týchto síl vzniká éter a vďaka nemu následne Univerzum. Symbolom éteru je had, sily sú často znázorňované ako vtáci – havran a holubica, ako geometrické útvary – bod a kruh, ako plus a mínus. Obidve sily môžeme pozorovať na symbole kríža. Zvislá čiara je aktívna, vodorovná čiara je pasívna.

Je dôležité vedieť, že obidve sily nie je možné vnímať separovane, vždy je potrebné ich vidieť ako komplementárne, kde jedna bez druhej stráca svoj zmysel, tak ako to znázorňuje čínsky symbol yin yang. Expanzívna kladná sila, označovaná ako Od (yang v staro-čínskom ponímaní), obsahuje vždy svoj protipól, zvieravú silu zápornú, zvanú Ob (yin). Ich spojenie je vyjadrované pomocou špirály, špirálovitých tvarov, vírov a kruhov v pohybe. Toto spojenie sa nazýva Or, čo znamená svetlo a slovo má blízko aj k výrazu pre zlato v niektorých jazykoch. Známou podobou spojenia všetkých troch síl je Hermova palica, ktorá v sebe skrýva schému Stromu života.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

98016