Extáza

Extáza je (zdanlivé) prekročenie poznávacích schopností, ktoré umozňuje priame, vyššie poznanie zmazaním hranice medzi subjektom a objektom poznania.Podľa Plotina je extáza vzácna vytrženosť mysle človek, ktorou jedine je poznateľný vyšší, metafyzický svet.V mystike je extáza duchovná korunovácia na ceste zbožnosti a oddanosti Bohu.

 

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

18901