Ghándhí

Ghándhí sa narodil do sveta kolonizovaného prevažne Veľkou Britániou. Od malička ponímal Britov ako živelnú pohromu vo svojej vlasti. Veľká Británia si celkom podmanila Indiu až v roku 1818, kedy rozdrvila posledného miestokráľa Maráthov. Ghándhí dokonca nezažil ani obrovské povstanie v roku 1857. Narodil sa až po jeho krvavom potlačení, zmene správy a absolútnej kolonizácií dvoch tretín Indie. Maháthma Ghándhí pochádzal z podkasty Vajšijov z kasty Baniov. Táto kasta sa zväčša živila obchodom a poľnohospodárstvom. Jeho otec, Khaba Ghándhí, bol ministerským predsedom. Bol to praktický človek, ktorý netúžil po sláve, ani po majetku. Matka v domácnosti Putlibaj bola silno nábožensky založená. Mal dvoch bratov a jednu sestru. V jeho rodisku, Porbandare, šiel M. po prvýkrát do školy. Pokračoval v Rádžkóte na obecnej škole a v dvanástich rokoch na vyššej škole. Od mladosti si ctil slepo pravdu a obdivoval ušľachtilých a spravodlivých hrdinov indických bájí. V trinástich bol už ženatý. Tým stráca jeden rok štúdií, ale napriek tomu pokračoval v škole veľmi obstojne. Pôvodne chcel byť lekárom, ale pod nátlakom rodiny sa dal na štúdium práva. V štrnástich sa stretáva s Tulasidovou knihou – Rámajána.

Tú považoval až do konca svojho života za nejznamenitejšiu náboženskú knihu. Jeho mladícke roky boli veľmi búrlivé – začal pochybovať o zákaze jedenia mäsa a začali sa v ňom formovať detinské ideály reformy. Chcel zrušiť zákon o mäse, aby bol národ silný a mohol sa brániť Angličanom. Tento tajný hriech, rovnako ako fajčenie a výbuchy nerozvážnosti . Uvedomil si, že nie je správny čas na hrdinstvo, ani na reformy. Jeho postoj k britskej vláde sa s časom menil. V detstve ju považoval za nepriateľa, v dospelosti však dúfal, že spojenie Indie a V. Británie nakoniec prinesie blahobyt. Mnohokrát sa preto postavil na ich stranu. Napokon až v tridsiatich rokoch svojho života nadobudol presvedčenie, že V. Británia je škodcom, parazitom, a stal sa jej nepriateľom vo všetkých ohľadoch.

Výroky:

 

„Pravá láska je tá, v ktorej máme väčšiu radosť z druhého než zo seba.“

 

„Moje hľadanie v modlitbách ma priviedlo k poznaniu, že Boh je pravda. Preto je Pravda mocnejšia ako každá moc svetla a žiaden iný prostriedok nedokáže to, čo zmôže pravda.“

 

„Nenáviď hriech a nie hriešnika – je prikázanie, ktoré sa dá síce pomerne ľahko pochopiť, ale zriedka sa uskutočňuje. Aj preto sa vo svete šíri jed nenávisti

 

„Oko za oko a svet bude slepý

 

„Predtým boli ľudia otrokmi fyzického násilia. Dnes sú zotročovaní množstvom peňazí a luxusom, ktorý si možno za peniaze zariadiť“

 

„Neubližovanie je zbraňou udatného.“

 

„Ty a ja sme jedno. Nemôžem ti ublížiť bez toho, žeby som neranil aj seba.“

 

„Láska je tá najmocnejšia sila na zemi, a predsa je to to najjednoduchšie, čo si možno predstaviť.“

 


 

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

88956