Ghándhí

Móhandás Karamčand Gándhí (* 2. október 1869, Pórbandar, India – † 30. január 1948, Naí Dillí, India), nazývaný aj Mahátmá (Veľký duch), bol indický mysliteľ a politik. Najvýznamnejšia postava indického národnooslobodeneckého hnutia proti britským kolonizátorom. Zakladateľ učenia nazývaného gándhizmus.

Gándhí bol tvorcom metód nenásilného odporu proti koloniálnej vláde, propagátorom rasovej a náboženskej rovnoprávnosti v Indii a čelnou postavou indického národného hnutia za nezávislosť. Východiskovým princípom jeho filozofie je stotožnenie Boha a pravdy. Pochopenie pravdy je spojené s procesom mravného sebazdokonaľovania. Jeho etické názory sa zakladali na princípe ahinsa (zákone lásky a zákone utrpenia) a na princípe brahmačarje (nepripúšťajúcej zhovievavosť k ľudským slabostiam), aparigany (nezištnosti) atď. Vo svojich názoroch na vzťah Východu a Západu na rozdiel od Thákura zastával heslo „non-cooperation“.

Ghándhí sa narodil do sveta kolonizovaného prevažne Veľkou Britániou. Od malička ponímal Britov ako živelnú pohromu vo svojej vlasti. Veľká Británia si celkom podmanila Indiu až v roku 1818, kedy rozdrvila posledného kráľa Maráthov. Ghándhí dokonca nezažil ani obrovské povstanie v roku 1857. Narodil sa až po jeho krvavom potlačení, zmene správy a absolútnej kolonizácií dvoch tretín Indie. Maháthma Ghándhí pochádzal z podkasty Vajšijov z kasty Baniov. Táto kasta sa zväčša živila obchodom a poľnohospodárstvom. Jeho otec, Khaba Ghándhí, bol ministerským predsedom. Bol to praktický človek, ktorý netúžil po sláve, ani po majetku. Matka v domácnosti Putlibaj bola silno nábožensky založená. Mal dvoch bratov a jednu sestru. V jeho rodisku, Porbandare, šiel po prvýkrát do školy. Pokračoval v Rádžkóte na obecnej škole a v dvanástich rokoch na vyššej škole. Od mladosti si ctil pravdu a obdivoval ušľachtilých a spravodlivých hrdinov indických bájí. V trinástich bol už ženatý. Tým stráca jeden rok štúdií, ale napriek tomu pokračoval v škole veľmi obstojne. Pôvodne chcel byť lekárom, ale pod nátlakom rodiny sa dal na štúdium práva. V štrnástich sa stretáva s Tulasidovou knihou – Rámajána.

Tú považoval až do konca svojho života za nejznamenitejšiu náboženskú knihu. Jeho mladícke roky boli veľmi búrlivé – začal pochybovať o zákaze jedenia mäsa a začali sa v ňom formovať detinské ideály reformy. Chcel zrušiť zákon o mäse, aby bol národ silný a mohol sa brániť Angličanom. Tento tajný hriech, rovnako ako fajčenie a výbuchy nerozvážnosti . Uvedomil si, že nie je správny čas na hrdinstvo, ani na reformy. Jeho postoj k britskej vláde sa s časom menil. V detstve ju považoval za nepriateľa, v dospelosti však dúfal, že spojenie Indie a V. Británie nakoniec prinesie blahobyt. Mnohokrát sa preto postavil na ich stranu. Napokon až v tridsiatich rokoch svojho života nadobudol presvedčenie, že V. Británia je škodcom, parazitom, a stal sa jej nepriateľom vo všetkých ohľadoch.

 

 


 

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

98016