Grihasta

Grihastha-ašrám, život hospodára ( grha – domácnosť ), je druhým duchovným štádiom vo varnašrámskom systéme – obvykle medzi dvadsiatym-piatym a päťdesiatym rokom života. Takýto rodinný život s manželkou a deťmi založený na dharme ( náboženských hodnotách ) prináša ekonomické hodnoty ( artha ) a tiež istý zmyslový pôžitok ( káma ), ktorý je v súlade s náboženskými princípmi. Neviazané uspokojovanie zmyslov človeka vedie k degradácii a ničí všetky jeho dobré vlastnosti.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

97980