Mahat-tattva

Základní složkou hmotné přírody je mahat-tattva, ze které se rodí veškerá rozmanitost. Tato část hmotné přírody, která se nazývá pradhāna a také Brahman, je oplodněna Nejvyšší Osobností Božství a rodí různé druhy živých bytostí. Hmotná příroda se v této souvislosti nazývá Brahman proto, že je zvráceným odrazem duchovní přírody.

Ve Viṣṇu Purāṇě stojí, že živé bytosti patří k duchovní přírodě. Energie Nejvyššího Pána je duchovní a živé bytosti, ačkoliv se nazývají okrajová energie, jsou také duchovní. Kdyby živé bytosti nebyly duchovní, nebylo by možné použít tento popis oplodnění Pánem. Nejvyšší Pán nevkládá Své semeno do ničeho, co není duchovní, ale zde je řečeno, že Nejvyšší Osoba vkládá Své semeno do hmotné přírody. To znamená, že živé bytosti jsou svou povahou duchovní. Po oplodnění hmotná příroda porodí všechny druhy živých bytostí v různých životních podobách, počínaje největším živým tvorem, Pánem Brahmou, a konče nepatrným mravencem. V Bhagavad-gītě (14.4) je jasně řečeno, že hmotná příroda je sarva-yoniṣu, to znamená, že je matkou všech životních druhů — polobohů, lidských bytostí, zvířat, ptáků atd. (všeho, co je projevené) — a Nejvyšší Osobnost Božství je otcem dávajícím sémě. Obyčejně otec dává dítěti život a matka mu dává tělo; i když semeno života pochází od otce, tělo se vyvíjí v lůně matky. Stejně tak jsou duchovní živé bytosti vloženy do lůna hmotné přírody a získaná těla mají podoby mnoha životních druhů. Nic tu nehovoří pro teorii, že příznaky života se projevují vzájemným působením dvaceti čtyř hmotných prvků. Životní síla pochází přímo od Nejvyšší Osobnosti Božství a je zcela duchovní. Žádný hmotný vědecký pokrok tedy nemůže vytvořit život. Životní síla pochází z duchovního světa a se vzájemným působením hmotných prvků nemá nic společného.

0 Komentárov Pripojiť sa ku konverzácii →


Pridaj komentár

88940